تابلو سازی لترمکس از انواع تابلوهای برجسته محسوب می گردد و از لحاظ ساختاری مانند سایر تابلوهای برجسته می باشد.

نمونه کار تابلو سازی لترمکس

تاریخچه تابلو سازی حروف برجسته

تاريخچه تابلوهای برجسته به اين ترتيب است كه اولين نمونه برجسته ها ، تابلو سازی برجسته فلز می باشد (كه قابليت انتشار نور را ندارد) بعد از آن برجسته نئون پلاستيک بود كه بخاطر مشكلات نورپردازی نامناسب نئون ، منسوخ و جای خود را به تابلو برجسته پلاستيک با نور ال ای دی (led) داده و در ادامه تابلو برجسته چلينيوم و در نهايت لترمكس به بازار تابلوهای تبليغاتی راه پيدا كرده است.

بجز تابلو برجسته فلز كه از لحاظ نور پردازی متفاوت خواهد بود مابقی برجسته ها تنها در تنوع رنگ و سليقه مشتری متفاوت خواهد بود.

تفاوت تابلو سازی چلنیوم با لترمکس

تابلو حروف برجسته لترمکس همچون چلنیوم از یک رویه ویک لبه ساخته می شود و در هر دو مورد بعد از لبه کاری و برجسته نموده رویه برای نور پردازی از زیر سازی pvc هشت یا ده میل و ال ای دی smd استفاده میگردد.

تنها تفاوت چلنیوم و لترمکس لبه آن خواهد بود در هر دو مورد لبه از جنس آلومینیوم استفاده شده ولی در لترمکس دو شیار پلاستیکی بر روی لبه آلومینیومی تعبیه گردیده که باعث میشود نور از این شیارها انتشار پیدا کند.

آموزش ساخت برجسته لترمكس همچون مراحل ساخت برجسته تابلو سازی چلينيوم می باشد که در بخش مربوطه توضيح داده شده جهت ورود به بخش مرحله مرحله با ساخت تابلو سازی چلنیوم كليک كنيد.