تحولی در سیستم روشنایی تابلو سازی ها

LED مخفف کلمات Light Emitting Diode به معنی دیود ساطع کننده نور را می‌دهداست. دیودهای ساطع کننده نور در واقع جزء خانواده دیودها هستند که دیودها نیز زیر گروه نیمه هادی‌ها به شمار می‌آیند. خاصیتی که LEDها را از سایر نیمه‌هادیها متمایز می‌کند این است که با گذر جریان از ادامه مطلب…

درباره تابلو سازی فلکسی

تابلو سازی های فلکسی فیس همانطور که از اسمش معلوم است دارای صفحه های قابل انعطافی می باشند که در امروزه مناسب ترین جایگزین برای تابلو سازی های پلاستیک قدیمی هستند. تابلو سازی های فلکسی چه از نظر اندازه ها و چه فرم دهی دارای محدودیت کمی هستند و ویژگی ادامه مطلب…